Sport Business Lapland

Urheilijoille, valmentajille sekä seura- ja järjestötoimijoille suunnattu urheiluliiketoiminnan koulutus jatkuu syksyllä 2021 AMK-opintoina ja lyhytkoulutuksina.

Vie osaamisesi uudelle tasolle

Lapin ammattikorkeakoulu ja Santasport Lapin Urheiluopisto ovat käynnistäneet urheiluliiketoiminnan Sport Business Lapland -koulutuksen.

Urheilu- ja liikuntatoimijoille suunnattu maksuton koulutus sisältää konkreettisia työkaluja toiminnan tehostamiseen ja uudistamiseen arjen haasteiden ratkaisemiksi.

Digitaalisuus

Digitaalisuus tuo haasteita, mutta luo myös mahdollisuuksia. Koulutus antaa valmiuksia käyttää digitaalisia työkaluja ja menetelmiä seura- ja urheilutyössä.

Vastuullisuus

Vastuullisuuden merkitys on kasvanut kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, myös urheilussa. Koulutus vahvistaa kykyä arvioida vastuullisuuden merkitystä urheilu- ja liikuntaorganisaatiossa.

Ajankohtaisuus

Asioiden tekeminen uudella tavalla on poikkeustilanteen myötä korostunut entisestään. Koulutus tarjoaa tietoa, osaamista ja ratkaisuja erityisesti urheilu- ja liikunta-alan ajankohtaisiin haasteisiin.

Syksyn 2021 AMK-opinnot (haku päättynyt)
*****

 

Työyhteisön johtaminen hyvässä seurassa (5 op)

 

Opintojaksolla lähestytään urheilutoimintaa seuran työyhteisön johtamisen näkökulmasta. Opintojakso on suunnattu seurahallinnossa työskenteleville ja kaikille, jotka haluavat lisää eväitä seuratyöyhteisön työntekijöiden ja vapaaehtoisten johtamiseen.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia suunnitella henkilöstöjohtamista seurajohtamisen erityispiirteet huomioiden. Opintojakson suoritettuasi osaat:

  • hyödyntää motivoinnin ja sitouttamisen keinoja työyhteisön ja vapaaehtoisten johtamisessa.
  • johtaa seuran henkilöstöä ja yhteisöllisyyttä olemassa oleva sääntely huomioiden.
  • laatia henkilöstösuunnitelman ja henkilöstöbudjetin.

Ajankohta: 23.8.-24.10.2021. Kontaktikertojen aikataulu löytyy Usein kysytyt kysymykset -osiosta.

Sport Business Lapland_asiantuntijat

Työyhteisön johtaminen hyvässä seurassa -opintojaksolla käsitellään työyhteisön johtamisen teemoja tutkitun tiedon ja seurajohtamisen käytänteiden vuoropuheluna. 

Mukana keskusteluissa seurakehittäjä Kari Ekman, erikoistutkija Kati Lehtonen ja päävalmentaja Henrik Dettman.

Sport Business Lapland_vastuuopettajat

Opintojakson vastuuopettajia ovat Lapin AMKin lehtorit Mari Vähäkuopus ja Minna Kangasvieri.

Usein kysytyt kysymykset

Kenelle koulutus on suunnattu?

Maksuton koulutus on suunnattu liikunta- ja urheilutoimijoille, jotka haluavat tehostaa ja uudistaa toimintaansa. Koulutuksen kohderyhmän muodostavat seura- ja järjestötoimijat, valmentajat sekä urheilijat.

Miten koulutukseen haetaan?

Syksyn 2021 AMK-opintoihin haku on päättynyt 15.8.2021. Lyhytkoulutuksiin ilmoittautumista antaa lisätietoja Jarkko Komulainen (jarkko.komulainen(a)santasport.fi / 0400-321020). 

Miten opiskelijat valitaan?

Koulutukseen osallistuminen edellyttää seura-/järjestötoimijan, valmentajan tai urheilijan roolissa toimimista koulutuksen aikana sekä vahvaa sitoutumista opintojen suorittamiseen. Verkko-opiskelu edellyttää opiskelijalta tieto- ja viestintäteknisiä perustaitoja. Korkeakoulututkintoa tai aiempia liiketalouden opintoja ei osallistujilta vaadita.

Milloin opinnot käynnistyvät? Mitkä ovat tarkemmat aikataulut?

Työyhteisön johtaminen hyvässä seurassa -opintojakso toteutetaan ajankohdalla 23.8.-24.10.2021.

Opintojakso käynnistyy aloitusinfolla ma 23.8.2021 klo 9-10:30. Tämän lisäksi opiskelija perehtyy kyseisellä viikolla itsenäisesti mm. opiskelun sähköisiin työkaluihin ja ohjelmistoihin. Muutoin kontaktikerrat järjestetään pääsääntöisesti tiistaisin klo 9–11. Muutokset ovat mahdollisia riippuen vierailijoista:

23.8.   Aloitusinfo

31.8.   Opintojakson esittely

7.9.     Rekrytointi urheiluseurassa

14.9.   Verkostojen ja sidosryhmien johtaminen – seurajohtamisen erityispiirteet

21.9.   Seura hyvänä työyhteisönä

28.9.   Ihmisten johtaminen ja motivointi

5.10.   Sitouttaminen ja palkitseminen

12.10. Oman seuran henkilöstösuunnitelman ja –budjetin läpikäyminen

24.10. Opintojakson päätös

Pystynkö suorittamaan koulutuksen, vaikka olen töissä?

Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. AMK-opinnot ovat monimuotoisia verkkototeutuksia, johon ei sisälly lähipäiviä.

Verkossa toteutettavia kontaktikertoja on kerran viikossa. Tämän lisäksi sinun on varattava aikaa itsenäiseen opiskeluun. Syksyn 2021 opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen, joka tarkoittaa keskimäärin 133 tunnin työskentelyä. Kyseinen tuntimäärä sisältää muun muassa kontaktikerrat, itsenäisen opiskelun, tehtävien ja/tai tenttien suorittamisen.

Koulutuksessa korostuu liikunta- ja urheilualan tehtävissä toimivien välinen verkostoituminen, joten kontaktikerroille osallistuminen on erittäin tärkeää. Mikäli et jostain syystä pääse osallistumaan jokaiselle kerralle, voit katsoa myöhemmin tallenteen.

Onko minulle hyötyä näistä opinnoista, jos hakeudun myöhemmin suorittamaan AMK-tutkintoa?

Syksyn 2021 opinnot ovat EQF6-tasoisia eli vastaavat tasoltaan ammattikorkeakoulututkinnon opintoja. Voit sisällyttää kyseisiä opintoja Lapin AMKin tutkintokoulutuksiin esimerkiksi opiskellessasi liikunnanohjaajaksi (AMK) tai tradenomiksi (AMK).   

Seuraava haku

Haku syksyn 2021 AMK-opintoihin on päättynyt. Kiitos kaikille hakijoille!

Syksyllä 2021 tarjonnassa on lyhytkoulutuksia. Lisätietoja antaa Jarkko Komulainen (jarkko.komulainen(a)santasport.fi / 0400-321020) 

 

Millaista opiskelu on Sport Business Lapland -koulutuksessa?

Katso valmentajan kokemuksia:

Katso urheilijan kokemuksia:

Ota yhteyttä

Jäikö kysyttävää? Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella ja vastaamme sinulle pikimmiten. 

Lisätietoja

Jenni Kemi 
jenni.kemi(a)lapinamk.fi
040 482 9434

Kaisa Pyykkönen 
kaisa.pyykkonen(a)lapinamk.fi
044 478 0253

Oikeudet muutoksiin pidätetään.