Vastuullinen urheiluliiketoiminta

Tervetuloa Vastuullinen urheiluliiketoiminta -verkkokurssille! 

Verkkokurssin aikana sinulle hahmottuu yleiskuva vastuullisesta liiketoiminnasta liikunnan ja urheilun parissa. Millaisia asioita siihen kuuluu ja millaisia erityispiirteitä urheiluliiketoiminnalla on. Verkkokurssin läpileikkaavana teemana on myös vastuullisuus ja kestävä kehitys. Urheiluliiketoimintaa käydään läpi Business Model Canvas -mallin pohjaten esimerkkitapauksien kautta. 

Verkkokurssi on kaikille avoin ja soveltuu kaikille urheilun ja liikunnan parissa työskenteleville, alan opiskelijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta tai tietämystä esimerkiksi liiketoiminnasta. 

Verkkokurssin laajuus on xx tuntia/ x op. Verkkokurssi suoritetaan täysin itsenäisesti ja omassa tahdissa edeten. Hyväksytystä suorituksesta saat osaamismerkin. 

Kurssin aikana teknisissä ongelmissa sinua auttaa eOppimispalvelut@luc.fi. 

 

Tutustu verkkokurssin sisältöihin ja osaamistavoitteisiin Tervetuloa-sivulla