2. JOHDONMUKAISUUS

2.1 Arvot, missio ja visio tentti